2do lugar Premio Tesis Posgrado MyE 2017 Cortes Ramirez